تماس

شماره تماس و سفارش آگهی: ۱۶۷۱-۶۱۸-۰۹۱۴
رایانامه: info[at]FarhangeNamin.com
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱۲۴۴

نشانی پستی: اردبیل، نمین، دفتر نشریه فرهنگ نمین؛ صندوق پستی ۳۱۹-۵۶۳۱۸


فرم تماس:

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

موضوع

پیغام