امثال ترکی در آثار حکیم نظامی گنجوی

«ادبیّات» آیینه ای است که در آن سیمای روشن و کامل دوران و روزگار اجتماعی شاعر یا نویسنده و صاحب ذوق را می‌توان مشاهده کرد.

امثال ترکی در آثار حکیم نظامی گنجوی از زبان دکتر احد پیشگر«ادبیّات» آیینه ای است که در آن سیمای روشن و کامل دوران و روزگار اجتماعی شاعر یا نویسنده و صاحب ذوق را می‌توان مشاهده کرد ، یا به عبارت دیگر ما با مطالعه آثار ادبی هر دوره با انواع جلوه‌ها و انعکاس‌ها اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی آن دوران آشنایی پیدا می‌کنیم .

این امر امروزه جنبه علمی و مستندتری به خود گرفته و تحت عنوان « جامعه شناسی ادبیّات » در محافل علمی ، به خصوص در عرصه های علوم انسانی ، وارد شده و در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های علمی و فرهنگی خدمات شایانی نیز به عالم ادب و دانش نموده است .

بیشتر بخوانید دربارهامثال ترکی در آثار حکیم نظامی گنجوی