داستان خروس و سکه

داستان خروس و سکه

فولکلور در زبان فارسی به فرهنگ مردم، فرهنگ عوام و دانش عوام ترجمه شده است و نخستین بار توسط ویلیام جان تامز انگلیسی عنوان شد.

اگر در نظر بگیریم که در دنیای قدیم، جهان قبل از تاریخ و یا نخستین قرن‌ها بعد از شروع دوران تاریخ چه اندازه محیط دید آدمی محدود و تنگ و وسایل ارتباطی چه قدر صعب‌العبور و ناچیز بوده است و چه مشکلاتی در راه سفرهای دور و دراز افراد یا اقوام و قبایل وجود داشته و با تمام این گونه موانع، افسانه، شرق و غرب گیتی را در می‌نوردیده و از قومی به قومی و از نژادی به نژادی منتقل شده دچار شگفتی می‌شویم. سفر افسانه‌ها در دنیای باستان معجزه آساست و این اعجاز را هیچ چیز جز مفتون بودن افراد بشر را به داستان و داستان سرایی نمی‌تواند محقق سازد.
موضوع متن حاضر بررسی یکی از داستان‌های فولکلور منطقه نمین با تاکید بر مؤلفه های جامعه شناسی است و داستان حاضر داستان خروس و سکه می‌باشد.
فولکلور در زبان فارسی به فرهنگ مردم، فرهنگ عوام و دانش عوام ترجمه شده است و نخستین بار توسط ویلیام جان تامز انگلیسی عنوان شد.

بیشتر بخوانید دربارهداستان خروس و سکه